TÌM GAME NHẬN QUÀ


* Thành phần tham gia: Tất cả người chơi

* Thời gian diễn ra Event: 21h00 ngày thứ 2, 4, 6

* Địa điểm: Sẽ do GM thông báo random các map vào mỗi ngày diễn ra Event.

* Cách tham gia: Khi có thông báo, địa điểm cũng như những gợi ý cụ thể (cứ 2 phút GM sẽ đưa ra một gợi ý), người chơi hãy tốc hành tìm kiếm GM, người tìm thấy GM sẽ ấn giao dịch vơi GM để nhận quà.

* Phần thưởng: 3 Hộp boss +5


QUEENMU.COM CHÚC AE CHƠI GAME VUI VẺ