Queen Mu Online - Khơi dậy đam mê !

Các link tải chính thức Queenmu.Com ! Nếu không tải được hãy để lại bình luận bên dưới nhé.


* Tải bộ cài đặt trò chơi. Phiên bản FULL
1 Link MEGA: Tải bản FULL
2 Link Google: Tải bản FULL
3 VDC: Tải bản FULL
4 Link trực tiếp: Tải bản FULL
5 Mediafire: Tải bản FULL* Tải bộ cài đặt trò chơi. Phiên bản Không Âm Thanh
1 Link MEGA: Tải bản không âm thanh
2 Link Google: Tải bản không âm thanh
3 VDC: Tải bản không âm thanh
4 FPT: Tải bản không âm thanh
5 Mediafire: Tải bản không âm thanhCài đặt Phần mềm hỗ trợ

* Tải Phần mềm hỗ trợ
1 Direct X 9.0 [Windows Xp/7/8/10]* Tải thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable 2005
1 Microsoft Visual C++ Redistributable
* Tải .Net Framework 4.0
1 Tải .Net Framework 4.0